Przyjmowanie abstraktów na konferencję AGA24

Przyjmowanie streszczeń artykułów na konferencję AGA24

Międzynarodowy Komitet Programowy AGA 24 (International Program Committee - IPC) ogłosił przyjmowanie abstraktów na doroczną konferencję Międzynarodowego Stowarzyszenia Uniwersytetów Morskich IAMU, która odbędzie się w Massachusetts Maritime Academy w dniach 9-11 października 2024 roku.

IPC zaprosił naukowców, nauczycieli, specjalistów branżowych i studentów do zgłaszania streszczeńabstraktów zgodnych z tematem: Ochrona naszych marynarzy | Promowanie naszej branży | Zapewnienie przyszłości. Potencjalne tematy obejmują aspekty polityki i prawa, aspekty gospodarcze i handlowe, aspekty społeczne, kształcenia i szkoleń morskich MET oraz aspekty technologiczne i środowiskowe.

Proces składania streszczeń:

 • Pobranie wytycznych i szablonów ze strony https://aga24.maritime.edu/ 
 • Utworzenie 1-stronicowego streszczenia według pobranego szablonu Word (Abstract Template)
 • Utworzenie konta użytkownika w systemie artykułów
 • Przesłanie streszczenia i innych wymaganych informacji zgodnie z wytycznymi.

Kategorie tematyczne ogólne:

 • Tematy polityczne / prawne
 • Tematy ekonomiczne / handlowe
 • Tematy społeczne / kształcenia i szkoleń morskich (MET)
 • Tematy technologiczne
 • Tematy środowiskowe

Kluczowe daty w 2024 roku:

 • Otwarcie systemu składania referatów na początku stycznia
 • Składanie abstraktów do dnia 4 lutego
 • Zawiadomienie o akceptacji abstraktów do dnia 4 marca
 • Składanie gotowych referatów do dnia 3 maja
 • Zawiadomienie o akceptacji gotowych referatów do dnia 3 czerwca
 • Doroczne Walne Zgromadzenie oraz Konferencja IAMU w dniach 9-11 października 2024

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

B. von Schada Borzyszkowska
15.12.2023