Specjalista ds. inwestycji (Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne)

Copernicus Podmiot Leczniczy 
Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
Poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko:

Specjalista ds. inwestycji (Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne)

Miejsce pracy: Gdańsk
 
Oferujemy:
 • Umowę o pracę.
 • Stabilne warunki zatrudnienia.
 • Narzędzia niezbędne do realizacji powierzonych zadań.
 • Możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego w postaci szkoleń zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych.
 • Ubezpieczenie grupowe i kartę sportową na preferencyjnych warunkach.
 • Pakiet dodatków pozapłacowych - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ("wczasy pod gruszą", zapomogi celowe, pomoc na cele mieszkaniowe - pożyczka remontowa).
 • Zdobycie doświadczenia zawodowego w warunkach dużego podmiotu leczniczego.
Podstawowe zadania na stanowisku:
 • Przygotowywanie materiałów mających na celu uruchomienie przedsięwzięć z wykorzystaniem środków funduszy strukturalnych: uruchamianie mechanizmów służących pozyskiwaniu środków na współfinansowanie zadań realizowanych przez Spółkę.
 • Rozliczanie przedsięwzięć prowadzonych przez Spółkę w ramach projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych oraz własnych.
 • Opracowywanie danych niezbędnych do uzyskania pomocy z funduszy strukturalnych i innych programów wspólnotowych.
 • Przygotowywanie dokumentacji i wniosków za pomocą procedur aplikacyjnych w sprawie pozyskiwania środków zewnętrznych oraz monitorowanie złożonych wniosków w instytucjach pomocowych.
 • Śledzenie zmian w prawie krajowym i unijnym związanych z obszarami zainteresowania Spółki oraz dostosowanie działań do zmieniających się uwarunkowań prawnych.
 • Śledzenie zmian w ramach poszczególnych programów wsparcia pod kątem możliwości ubiegania się o dofinansowanie.
 • Przygotowanie postępowań w ramach zamówień publicznych związanych z pozyskanymi środkami.
 • Sprawozdawczość i rozliczenie inwestycji prowadzonych z wykorzystaniem pozyskanych środków, nadzór nad utrzymaniem trwałości ukończonej inwestycji.
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe preferowane kierunki ekonomia, zarządzanie, informatyka, administrowanie funduszami unijnymi, fundusze unijne itp.
 • Preferowane osoby z doświadczeniem w rozliczaniu projektów UE.
 • Umiejętność efektywnej pracy w zespole.
 • Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2021 r. od oferentów oczekujemy dopełnienia obowiązku szczepień przeciwko Covid-19.

Zgłoszenia proszę kierować do Działu Kadr i Płac drogą elektroniczną za pomocą przycisku aplikowania.

Link do ogłoszenia: https://www.praca.pl/specjalista-ds-inwestycji-europejskie-fundusze-stru...

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 1000).

Informujemy, że Administratorem danych jest Copernicus PL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 1-6. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

KLAUZULA INFORMACYJNA – INFORMACJA DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRACĘ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk.
 2. Inspektorem ochrony danych w COPERNICUS Podmiot leczniczy Sp. z o.o. jest Andrzej Kopytek, adres e-mail: akopytekatwss.gda.pl, nr telefonu 58 76 40 339.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w COPERNICUS PL Sp. z o.o. w Gdańsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz innych przepisów prawa.
 4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania procesu rekrutacji.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 7. Co do zasady posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Jednakże uprawnienia powyższe muszą być realizowane w granicach dopuszczalnych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość zatrudnienia.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
 11. Spółka objęta jest monitoringiem video. Pracodawca uprawniony jest również do monitoringu przeglądanych przez pracownika stron internetowych, sposobu korzystania z elektronicznej poczty służbowej oraz sposobu korzystania ze służbowego sprzętu komputerowego. Cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu określono w aktach regulujących porządek pracy w Spółce.

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Zainteresowało Cię to ogłoszenie?

Biurem Karier Studenckich przygotujesz swoje dokumenty aplikacyjne oraz przygotujesz się do rozmowy rekrutacyjnej.
UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

M.Charemska
13.02.2023