Zaproszenie do składania wniosków - Organisational Development Project Proposals for FY2024

Zaproszenie do składania wniosków - Organisational Development Project Proposals for FY2024

Międzynarodowe Stowarzyszenie Uniwersytetów Morskich IAMU przyjmuje propozycje dotyczące Projektów Rozwoju Organizacyjnego (Organisational Development Project Proposals) na rok budżetowy 2024.

Pracownicy akademiccy uczelni członkowskich IAMU są proszeni o przedstawienie swoich propozycji do dnia 31 stycznia 2024 r.

Sposób przedstawienia propozycji

Instrukcje dotyczące przygotowania wniosku zawarte są w załączniku pt. “Call for Organisational Development Project Proposals”. Formularz wniosku należy wypełnić zgodnie z wytycznymi zawartymi w "Guidance for Application of an Organisation Development Project Proposals in 2024". Załączniki dostępne są na stronie IAMU.

Terminy

  • Listopad 2023: Zaproszenie do składania wniosków projektowych
  • 31 stycznia 2024: Zamknięcie terminu składania wniosków; powiadomienie o wybranych propozycjach projektu
  • Maj 2024: Zakontraktowanie i uruchomienie projektów
  • Październik 2024: Prezentacja projektu podczas AGA 24, Massachusetts, USA
  • Marzec 2025: Zakończenie projektu i złożenie raportu końcowego

Na wszelkie dodatkowe pytania odpowiada Sekretariat IAMU.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

B. von Schada Borzyszkowska
15.11.2023