Szkolenie „Learning Station Design for Maritime Education and Training (MAR-LSD)”

Szkolenie „Learning Station Design for Maritime Education and Training (MAR-LSD)”

Uniwersytet Techniczny w Stambule (ITU) organizuje program szkoleniowy związany z projektem „Learning Station Design for Maritime Education and Training (MAR-LSD)” realizowanym w ramach „Organizational Development Project FY2023”.

Celem projektu jest podniesienie umiejętności dydaktycznych naukowców zajmujących się tematyką morską poprzez efektywne wykorzystanie pedagogiki aktywnego uczenia się (Active Learning - AL). Projekt ten wpisuje się w plan stworzenia innowacyjnego systemu AL poprzez opracowanie narzędzia cyfrowego – platformy wspólnego uczenia się nowej generacji. Zadaniem platformy byłoby wspieranie zaangażowania i współpracy z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami instytucji partnerskich IAMU w celu tworzenia społeczności uczących się.

We wskazanym kontekście Uniwersytet Techniczny w Stambule opracował dla członków IAMU program szkoleniowy „Learning Station Design for Maritime Education and Training (MAR-LSD)”.

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez Centrum Doskonałości Uniwersytetu Technicznego w Stambule (ITU) w trzech sesjach.

Sesja 1: Wstęp do szkolenia

  • Data: 10 stycznia 2024 r., godz. 11:00 (czasu tureckiego)
  • Temat: Wprowadzenie do szkolenia „Learning Station”

Sesja 2: Teoria i zastosowanie

  • Data: 15 stycznia 2024 r., godz. 11:00 (czasu tureckiego)
  • Temat: Teoria i zastosowanie „Learning Station”

Sesja 3: Zastosowanie praktyczne

  • Data: 31 stycznia 2024 r., godz. 11:00 (czasu tureckiego)
  • Temat: Praktyczne zastosowanie platformy szkoleniowej

Aby zarejestrować się na sesje szkoleniowe, należy wypełnić formularz Google pod następującym linkiem: Registration Form for the Learning Station Training Planned to be Organized within the Scope of IAMU Organizational Development Project FY2023.

Linki do szkoleń on-line zostaną przesłane zarejestrowanym uczestnikom dzień przed szkoleniem.

W przypadku dalszych pytań można skontaktować się z dr Pelin Bolat e-mail: yilmazpatitu.edu.tr  

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

B. von Schada Borzyszkowska
08.01.2024