Zgłaszanie projektów badawczych przez Młodą Kadrę Akademicką uczelni członkowskich IAMU

Zgłaszanie projektów badawczych przez Młodą Kadrę Akademicką uczelni członkowskich IAMU

Międzynarodowe Stowarzyszenie Uniwersytetów Morskich IAMU ogłosiło nabór na projekty badawcze przygotowane przez Młodą Kadrę Akademicką w ramach budżetu FY2025. Propozycje można składać do 31 maja 2024 roku.

W roku 2018 uruchomiony został system projektów badawczych dla Młodych Kadr Akademickich, którego głównym celem jest zachęcenie młodych pracowników akademickich do udziału w działaniach IAMU.

Program dedykowany jest dla osób, które nie przekroczyły 35. roku życia w końcowym dniu przyjmowania zgłoszeń do programu. Pod pojęciem Młodej Kadry Akademickiej kryją się pracownicy uniwersytetów należących do Stowarzyszenia, którzy zatrudnieni są w pełnym wymiarze godzin, jednak nie posiadają tytułów profesorskich.

Propozycje projektów badawczych muszą wiązać się z charakterem morskiej działalności Stowarzyszenia IAMU. Czas przewidziany na przeprowadzenie badania to 13 miesięcy od dnia 1 maja 2025 roku do dnia 31 maja 2026 roku. Maksymalne dofinansowanie, jakie przewidziane jest w budżecie na jeden indywidualny projekt, wynosi 20.000 USD, przy czym każdy młody pracownik uniwersytecki może złożyć tylko jedną propozycję na projekt badawczy.

Aby złożyć wniosek badawczy dla Młodej Kadry Akademickiej należy pobrać formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej IAMU http://www.iamu-edu.org/

Propozycja badania powinna uwzględniać maksymalną wysokość budżetu 20 000 USD.

Aplikacje należy wysłać drogą elektroniczną z tytułem maila „RP2025 YAS” do Sekretariatu IAMU na podany niżej adres e-mail do północy 31 maja 2024 r. JST (czasu japońskiego). W załącznikach 1, 2 i 3 można znaleźć szczegółową procedurę składania wniosku.

Osoba kontaktowa: Shigemi Matsuzaki, e-mail: projektatiamu-edu.org

 

 

 

Załączniki: 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

B. von Schada Borzyszkowska
04.03.2024