Analiza wpływu zastosowanego modelu strat w elemencie magnetycznym na wiarygodność symulacji komputerowych przetwornicy boost

Program: 

MINIATURA 1

Termin: 

27.09.2017 - 26.09.2018

Instytucja finansująca: 

NCN

Kierownik projektu: 

dr inż. Kalina Detka

Opieka nad projektem w UMG: 

Dział Nauki (RNN)