Aparatura

Aparat Proctora i stół wstrząsowy Flow Table

Oznaczanie granicy płynności i dopuszczalnej transportowej zawartości wilgoci koncentratów rud metali i ładunków drobnocząstkowych

Słowa kluczowe: upłynnianie, granica płynności, wilgoć, koncentraty rud metali, ładunki drobnocząstkowe

AquaLab

Aktywność wody, izotermy sorpcji

Słowa kluczowe: aktywność wody, sorpcja, izotermy

Chromatograf cieczowy HPLC/UV-VIS(DAD)Varian

Oznaczanie substancji aktywnych, dodatków do żywności

Słowa kluczowe: HPLC, oznaczanie

Chromatograf gazowy VARIAN 3800 FID, ECD

Oznaczanie jakości tłuszczów, alkoholi, ocena pozostałości pestycydów chloroorganicznych

Słowa kluczowe: GC, oznaczanie, jakość

Chłodziarki, zamrażarki

Badania przechowalnicze chłodnicze i zamrażalnicze

Słowa kluczowe: badania przechowalnicze

Kalorymetr różnicowy (analizator Setaram Labsys TG-DTA/DSC)

Badania termiczne w zakresie temperatur dodatnich

Słowa kluczowe: temperatura zeszklenia, temperatura topnienia, stopień krystaliczności, badania termiczmne

Kolorymetr Konica Minolta CR 400

Oznaczanie parametrów barwy L*a*b* w sytemie międzynarodowym CIE Lab

Słowa kluczowe: CIE Lab

Konduktometry CX-505, CPC 551, CC-105 firmy Elmetron

Badanie pH i przewodności roztworów, zawartości soli w przeliczeniu na NaCl, KCl

Słowa kluczowe: pH, przewodność, zawartość soli, roztwory

Mikroskop optyczny (ALPHAPHOT-2YS2-H Nikon)

Badanie morfologii powierzchni w świetle odbitym i przechodzącym

Słowa kluczowe: morfologia powierzchni

Osmometr MARCEL®os3000

Badanie osmolalności napojów

Słowa kluczowe: osmolalność

Piec mikrofalowy MARS 5X firmy CEM

Mineralizacja próbek na mokro

Słowa kluczowe: mineralizacja

Piec mikrofalowy MAS 7000 firmy CEM

Mineralizacja próbek na sucho

Słowa kluczowe: mineralizacja

Spektrofotometr UV/VIS - UV2 firmy Unicam

Oznaczenia w zakresie UV-VIS 200nm - 800 nm

Słowa kluczowe: UV/VIS

Spektroskop absorpcji atomowej SpectrAA 250 i Kuweta grafitowa GTA 100 firmy Varian Plus firmy Varian

Oznaczenia metali (Pb, Cd, Na,K, Ca,Mg) w próbkach

Słowa kluczowe: ASA, metale

Tlenomierz (Elmefron CPO-401)

Oznaczanie stężenia tlenu, test respirometryczny

Słowa kluczowe: OUR, stężenie tlenu

Zestaw do oznaczania gęstości ciał stałych i cieczy

Oznaczanie gęstości ciał stałych i cieczy

Słowa kluczowe: gęstość ciał stałych, gęstość cieczy

Zestaw do oznaczania przepuszczalności pary wodnej materiałów z wykorzystaniem wagosuszarki

Oznaczanie przepuszczalności pary wodnej materiałów (np. polimerów, laminatów i skór licowych)

Słowa kluczowe: przepuszczalność, para wodna, przepuszczalność pary wodnej