ASYSTENT W GRUPIE PRACOWNIKÓW BADAWCZYCH ZAKŁADU OCHRONY ŚRODOWISKA INSTYTUTU MORSKIEGO W DYSCYPLINIE INŻYNIERIA CHEMICZNA - KONKURS ZAKOŃCZONY 29 LIPCA 2022 ROKU

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko asystenta w Zakładzie Ochrony Środowiska Instytutu Morskiego UMG - w konkursie otwartym wybrany został kandydat:

Małgorzata Littwin zamieszkała w Gdańsku.

Uzasadnienie:
Małgorzata Littwin spełniła wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz przeprowadzona z nią rozmowa kwalifikacyjna wykazała, iż posiada ona wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania obowiązków na przedmiotowym stanowisku pracy.

Podmiot udostępniający: 

UMG Instytut Morski

Wytworzył informację:

Arkadiusz Pragier
05.08.2022