Asystent w Katedrze Automatyki Okrętowej na Wydziale Elektrycznym - konkurs zakończony 15.08.2020

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko asystenta w Katedrze Automatyki Okrętowej na Wydziale Elektrycznym- -w konkursie otwartym wybrany został kandydat:

mgr inż. Wojciech Koznowski zamieszkały w Rotmance.

Uzasadnienie:
mgr inż. Wojciech Koznowski spełnił wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz przeprowadzona z nim rozmowa kwalifikacyjna wykazała, iż posiada on wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania obowiązków na przedmiotowym stanowisku pracy.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

Dorota Bezpalska
15.09.2020