Asystent w Katedrze Automatyki Okrętowej na Wydziale Elektrycznym - konkurs zakończony 31.08.2021

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko asystenta na Wydziale Elektrycznym w konkursie otwartym wybrany został kandydat: Pan mgr inż. Jakub Wnorowski zamieszkały w Rumi.

Uzasadnienie:
Pan mgr Jakub Wnorowski spełnił wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz przeprowadzona z nim rozmowa kwalifikacyjna wykazała, iż posiada on wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania obowiązków na przedmiotowym stanowisku pracy.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

Dorota Bezpalska
22.09.2021