ASYSTENT W KATEDRZE EKSPLOATACJI STATKU - KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY 05.09.2023

Konkurs na stanowisko  Asystenta w Katedrze Eksploatacji Statku - rozstrzygnięty w dniu 05.09.2023

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Asystenta w Katedrze Eksploatacji Statku - w konkursie otwartym wybrany został kandydat:

Pan mgr inż. Mateusz Kawa

Uzasadnienie:

Pan mgr inż. Mateusz Kawa spełnia wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna wykazała, iż posiada on wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania obowiązków na przedmiotowym stanowisku pracy.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

mgr W. Szostak
05.09.2023