Asystent w Katedrze Elektroenergetyki Okrętowej na Wydziale Elektrycznym - konkurs zakończony 01.12.2022

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko asystenta w Katedrze Elektroenergetyki Okrętowej na Wydziale Elektrycznym  w konkursie otwartym wybrany został kandydat:

dr Viknash Shagar G zamieszkały w Gdyni.

Uzasadnienie:
dr Viknash Shagar G spełnił wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz przeprowadzona z nim rozmowa kwalifikacyjna wykazała, iż posiada on wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania obowiązków na przedmiotowym stanowisku pracy.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

D.Bezpalska
27.12.2022