Asystent w Katedrze Elektroniki Morskiej na Wydziale Elektrycznym- konkurs zakończony 17.08.2020

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko asystenta w Katedrze Elektroniki Morskiej na Wydziale Elektrycznym- -w konkursie otwartym wybrany został kandydat:

mgr inż. Emilian Świtalski zamieszkały w Gdyni.

Uzasadnienie:
mgr inż. Emilian Świtalski spełnił wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz przeprowadzona z nim rozmowa kwalifikacyjna wykazała, iż posiada on wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania obowiązków na przedmiotowym stanowisku pracy.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

Dorota Bezpalska
15.09.2020