Asystent w Katedrze Elektroniki Morskiej na Wydziale Elektrycznym - konkurs zakończony 16.12.2021

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko asystenta na Wydziale Elektrycznym w konkursie otwartym wybrany został kandydat: Pan inż. Krystian Kaczerski zamieszkały w Gdyni.

Uzasadnienie:
Pan inż. Krystian Kaczerski spełnił wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz przeprowadzona z nim rozmowa kwalifikacyjna wykazała, iż posiada on wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania obowiązków na przedmiotowym stanowisku pracy.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

Dorota Bezpalska
10.01.2022