ASYSTENT W KATEDRZE MATEMATYKI - KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY 17.02.2023

Konkurs na stanowisko  Asystenta w Katedrze Matematyki - rozstrzygnięty w dniu 17.02.2023r.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Asystenta w Katedrze Matematyki - w konkursie otwartym wybrana została kandydatka:

Pani mgr Agnieszka Kamedulska

Uzasadnienie:

Pani mgr Agnieszka Kamedulska spełnia wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna wykazała, iż posiada ona wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania obowiązków na przedmiotowym stanowisku pracy.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

mgr W. Szostak
17.02.2023