ASYSTENT W KATEDRZE NAWIGACJI - KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY 03.07.2023

Konkurs na stanowisko  Asystenta w Katedrze Nawigacji - rozstrzygnięty w dniu 03.07.2023

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Asystenta w Katedrze Nawigacji - w konkursie otwartym wybrany został kandydat:

Pan mgr inż. Tymoteusz Tomczuk.

Uzasadnienie:

Pan mgr inż. Tymoteusz Tomczuk spełnia wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna wykazała, iż posiada on wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania obowiązków na przedmiotowym stanowisku pracy.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

mgr W. Szostak
03.07.2023