ASYSTENT W KATEDRZE NAWIGACJI - KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY 22.02.2023

ASYSTENT W KATEDRZE NAWIGACJI - KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY 22.02.2023

Konkurs na stanowisko  Asystenta w Katedrze Nawigacji - rozstrzygnięty w dniu 22.02.2023r.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Asystenta w Katedrze Nawigacji - w konkursie otwartym wybrany został kandydat:

Pan mgr inż. Krzysztof Taudul.

Uzasadnienie:

Pan mgr inż. Krzysztof Taudul spełnia wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna wykazała, iż posiada on wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania obowiązków na przedmiotowym stanowisku pracy.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

mgr W. Szostak
22.02.2023