Asystent w Katedrze Systemów Informacyjnych na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa - Konkurs Zakończony 31.08.2020

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko asystenta w Katedrze Systemów Informacyjnych - w konkursie otwartym wybrana została kandydatka: mgr Aleksandra Gębarowska.

Uzasadnienie:

Mgr Aleksandra Gębarowska  spełnia wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych. Posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania obowiązków na przedmiotowym stanowisku pracy.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

A.Jażdżewska
28.09.2020