Asystent w Katedrze Systemów Informacyjnych na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa - konkurs zakończony 06.09.2019 r.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko asystenta
w Katedrze Systemów Informacyjnych na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa  - w konkursie otwartym wybrany został kandydat:

mgr Jacek Rostankowski zamieszkały w Gdyni.

Uzasadnienie:
mgr Jacek Rostankowski spełnił wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu
o naborze.  Posiada On wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania obowiązków na przedmiotowym stanowisku pracy.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

A.Jażdżewska
07.01.2020