Asystent w Katedrze Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa - Konkurs Zakończony 01.09.2020

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko asystenta w Katedrze Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością - w konkursie otwartym wybrana została kandydatka: mgr inż. Magda Śniegocka-Dworak.

Uzasadnienie:

Mgr inż. Magda Śniegocka-Dworak spełnia wszystkie wymogi formalne określone
w ogłoszeniu o naborze na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych.
Mgr inż. Magda Śniegocka-Dworak posiada odpowiednie wykształcenie, dorobek naukowy oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych we wskazanym w konkursie zakresie.  Jej kwalifikacje i predyspozycje gwarantują prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na przedmiotowym stanowisku pracy.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

A.Jażdżewska
09.09.2020