ASYSTENT W ZAKŁADZIE GEODEZJI i OCEANOGRAFII (w zakresie nawigacji i oceanografii) - KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY 16.10.2023

Konkurs na stanowisko  Asystenta w Zakładzie Geodezji i Oceanografii (w zakresie nawigacji i oceanografii) - rozstrzygnięty w dniu 16.10.2023

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Asystenta w Zakładzie Geodezji i Oceanografii - w konkursie otwartym wybrana została kandydatka:

Pani mgr inż. Dominika Śliwińska

Uzasadnienie:

Pani mgr inż. Dominika Śliwińska spełnia wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna wykazała, iż posiada ona wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania obowiązków na przedmiotowym stanowisku pracy.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

mgr W. Szostak
16.10.2023