Budowa naziemnej stacji do łączności satelitarnej na potrzeby satelity PW-Sat3

Program: 

Studenckie koła naukowe tworzą innowacje

Termin: 

01.06.2022 - 13.12.2023

Instytucja finansująca: 

MEiN

Kierownik projektu: 

dr inż. Leszek Piechowski

Opieka nad projektem w UMG: 

Dział Nauki (RNN)

Dofinansowano ze środków budżetu państwa.

Kwota dofinansowania: 42 940 zł.

Wartość projektu: 49 940 zł

W celu realizacji projektu członkowie Koła Naukowego Morski Klub Łączności SP2ZIE SZKUNER Uniwersytetu Morskiego w Gdyni wykona naziemną stację do łączności satelitarnej wyposażoną w odpowiednie urządzenia nadawczo - odbiorcze oraz zestawy antenowe umożliwiające odbiór sygnałów pochodzących z przestrzeni kosmicznej oraz nadawanie sygnałów radiowych wykorzystywanych w satelitarnej służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej z jednoczesnym śledzeniem ruchu obiektów krążących na orbicie okołoziemskiej, a w szczególności polskiego satelity studenckiego PW-Sat3. Wykonana stacja pozwoli na odbiór słabych sygnałów emitowanych przez sztuczne satelity ziemi. Następnie odebrane sygnały zostaną przekazane za pośrednictwem łącza internetowego do Politechniki Warszawskiej, gdzie przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi informatycznych odebrane sygnały zostaną zdekodowane i poddane analizie na potrzeby realizacji zadań projektu PW-Sat3. Jednocześnie tor nadawczy będzie umożliwiał emisję sygnałów o odpowiedniej mocy i charakterystyce dostosowanej do urządzeń odbiorczych zamontowanych na sztucznych satelitach ziemi, co w przypadku akademickiego satelity PW-Sat3 pozwoli na wydawanie komend oraz sterowanie obiektem w przestrzeni kosmicznej w zakresie niezbędnym dla realizacji celów misji. Dla zapewnienia prawidłowości realizacji zadań projektu przyjmuje się, iż naziemna stacja nadawczo odbiorcza będzie składała się z dwóch niezależnych zestawów do odbioru i nadawania sygnałów, których sterowanie będzie możliwe przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych zapewniających zdalną obsługę obu zestawów urządzeń.