Zespół ds. Współpracy z Zagranicą

Zespół ds. Współpracy z Zagranicą 
ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia

mgr Anna Błażejewska
Główny Specjalista ds. Współpracy z Zagranicą
Tel. +48-58-5586-293
E-mail: intercolatumg.edu.pl

 

Zespół ds. Współpracy z Zagranicą prowadzi całość zagadnień dotyczących kontaktów międzynarodowych Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, a w szczególności:

 • koordynacja działań związanych z uczestnictwem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w programach i projektach europejskich, w tym opracowanie aplikacji, raportów przejściowych, raportów końcowych itp.
 • organizacja i obsługa wyjazdów studentów w ramach programów międzynarodowych
 • organizacja i obsługa wyjazdów kadry dydaktycznej w ramach programów międzynarodowych
 • organizacja i obsługa wyjazdów kadry dydaktycznej na kongresy, konferencje, sympozja i seminaria naukowe
 • realizacja dwustronnych umów o współpracy z partnerami zagranicznymi
 • organizacja międzynarodowych spotkań
 • przygotowywanie i realizacja kontraktów oraz projektów o charakterze międzynarodowym
 • nawiązywanie kontaktów z międzynarodowymi organizacjami i instytucjami
 • promocja Uniwersytetu na poziomie międzynarodowym oraz poszukiwanie potencjalnych partnerów zagranicznych
 • zbieranie informacji na temat międzynarodowych programów wymiany
 • współpraca ze studentami i organizacjami studenckimi
 • przygotowywanie rozliczeń i prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej współpracy z zagranicą
 • przygotowywanie materiałów dotyczących działalności UMG na forum międzynarodowym.

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

I. Dudek-Muczyńska
10.07.2013
Wprowadzenie:
Ostatnia modyfikacja: