Cała naprzód ku zatrudnieniu

Program: 

Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

Termin: 

01.03.2014 - 31.07.2015

Instytucja finansująca: 

NCBiR

Kierownik projektu: 

mgr Izabela Średzińska

Opieka nad projektem w UMG: 

Dział Nauki (RNN)