Centrum Międzynarodowej Promocji Technologii i Edukacji Morskiej

Centrum Międzynarodowej Promocji Technologii i Edukacji Morskiej to jednostka uczelniana powstała we wrześniu 2020 roku z inicjatywy JM Rektora prof. dr hab. inż. kpt. ż.w.  Adama Weintrita.

Władze

Dyrektor Centrum - dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, prof. UMG

Cele działania

Założeniem i głównym celem działania Centrum jest pozyskiwanie komercyjnych projektów, badań, ekspertyz, analiz i opinii, w których wykorzystywana jest wiedza i doświadczenie pracowników Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.  

Innym celem działania Centrum jest pozyskiwanie międzynarodowych studentów na studia w Uniwersytecie Morskim w Gdyni, którzy chcą zdobyć wykształcenie i dyplomy morskie.

W przygotowaniu do uruchomienia są studia w języku angielskim na specjalnościach:

  • Elektroautomatyka Okrętowa,
  • Eksploatacja Siłowni Okrętowych i Obiektów Oceanicznych,
  • Menadżer Systemów Zarządzania,
  • Nawigacja Morska.

Współpraca

Centrum będzie kontynuowało istniejącą współpracę z krajami afrykańskim w celu pozyskiwania i realizacji projektów na rozbudowę, budowę szkół morskich na kontynencie afrykańskim.

Obecnie prowadzone są rozmowy w temacie pozyskania kontraktu na restrukturyzację istniejącej szkoły morskiej w Senegalu.  

Doświadczenie

Doświadczenie nabyliśmy przy budowie Akademii Rybołówstwa i Nauk o Morzu w Namibe w Republice Angoli, gdzie Uniwersytet Morski opracował i dostarczył koncepcję organizacyjną powstającej uczelni od strony dydaktycznej, naukowej i administracyjnej, jak również całości planów i programów studiów, wraz z podręcznikami do ćwiczeń laboratoryjnych. W naszej uczelni kształciło się 10 angolskich studentów na studiach magisterskich i 5 magistrów na studiach doktoranckich. 

Uniwersytet Morski w Gdyni wyszkolił również załogę algierskiego żaglowca “El-Mellah”, wykorzystując doświadczenie załogi żaglowca “Dar Młodzieży”.

Kontakt

Magdalena Agholor
e-mail: centertematumg.edu.plm.agholoratau.umg.edu.pl
tel.: 58 55 86 697

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni