ELAGLOM - Opracowanie innowacyjnej metody ograniczenia emisji cząstek submikronowych w spalinach i gazach odlotowych

Program: 

PROGRAM BADAŃ STOSOWANYCH

Termin: 

01.03.2014 - 28.02.2017

Instytucja finansująca: 

NCBiR

Kierownik projektu: 

prof. dr hab. inż. Adam Charchlis

Opieka nad projektem w UMG: 

Centrum Transferu Technologii (RWC)

Projekt współrealizowany: Lider-Instytut Maszyn Przepływowych; Partner-AMG i  RAFAKO

Więcej informacji: http://wm.umg.edu.pl/sites/default/files/zalaczniki/aglomerator_oferta.docx