Globalny skupiony nieliniowy model termiczny elementu półprzewodnikowego do analizy układów elektronicznych