I Morski Festiwal Nauki

Program: 

Program Społeczna Odpowiedzialność Nauki; Popularyzacja nauki i promocja sportu

Termin: 

01.04.2021 - 31.08.2022

Instytucja finansująca: 

MEiN

Kierownik projektu: 

mgr Katarzyna Chmielewska

Opieka nad projektem w UMG: 

Dział Nauki (RNN)

Dofinansowano ze środków budżetu państwa.

Kwota dofinansowania: 90 000 zł.
Całkowita wartość projektu: 110 000 zł.

Uczelnia pragnie propagować naukę wśród młodego pokolenia organizując I Morski Festiwal Nauki. Wszystkie Wydziały naszej Uczelni połączą siły, przygotowując łącznie około 35 warsztatów, wykładów i spotkań otwartych.