Innowacyjne Centrum zintegrowanych laboratoriów badawczych środowiska morskiego dla przemysłu offshore

Program: 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Termin: 

02.10.2017 - 31.12.2023

Kierownik projektu: 

mgr Rafał Kapała - Zastępca Dyrektora Instytutu Morskiego

Opieka nad projektem w UMG: 

Centrum Transferu Technologii (RWC)

Celem projektu "Innowacyjne Centrum zintegrowanych laboratoriów badawczych środowiska morskiego dla przemysłu offshore" jest poprawa jakości i zakresu oferty badań na rzecz przedsiębiorców z sektora offshore. Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę nowej infrastruktury badawczo-technicznej oraz zakup wyposażenia, które umożliwi świadczenie innowacyjnych usług w oparciu o zaawansowane technologie. Projekt ma unikalny charakter w skali kraju dzięki lokalizacji, która umożliwi dostęp do nabrzeża. 

W Centrum będą m.in. realizowane kompleksowe badania i pomiary na morzu w celu pozyskania nowej informacji o stanie środowiska morskiego i jego zasobach niezbędnej w działalności na rynku paliw, budowy statków, morskiej energetyki wiatrowej czy transportu morskiego. Projekt realizowany jest przez konsorcjum, w którego skład wchodzi wiodący ośrodek badawczy Instytut Morski UMG (lider) oraz firma MEWO S.A. przedsiębiorstwo rynku offshore.  

Wartość projektu wynosi 51 737 611,49 zł

Kwota dofinansowania w ramach wkładu Funduszy Europejskich wynosi 23 202 186,87 zł