Instruktor wychowania fizycznego w Centrum Sportu i Rekreacji w grupie pracowników dydaktycznych - konkurs zakończony11.10.2022

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na  stanowisko instruktora  w Centrum Sportu i Rekreacji w konkursie otwartym wybrany został kandydat:

mgr Zenon Żwirski

Uzasadnienie:

Mgr Zenon Żwirski spełnił wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko instruktora wychowania fizycznego  w Centrum Sportu i Rekreacji w grupie pracowników dydaktycznych. Wybrany kandydat spełnia wymagania w zakresie kompetencji oraz kwalifikacji do objęcia stanowiska instruktora.

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół do Spraw Kształcenia

Wytworzył informację:

A.Suszek
17.10.2022