Inteligentny sprzęg energoelektroniczny AC-AC z separacją galwaniczną na wysokiej częstotliwości

Program: 

Innotech

Termin: 

01.05.2012 - 30.06.2016

Instytucja finansująca: 

NCBiR

Kierownik projektu: 

prof. dr hab. inż. Ryszard Strzelecki

Opieka nad projektem w UMG: 

Dział Nauki (RNN)