JOHANN – Joint Development of Small Cruise Ship tourism heritage products in the Southern Baltic Sea Region

Program: 

"Interreg South Baltic Programme 2014-2020 Specific Objective 2.1 – Increased development of the South Baltic area’s natural and cultural heritage assets into sustainable tourist destinations"

Termin: 

01.01.2017 - 31.12.2019

Instytucja finansująca: 

Komisja Europejska

Kierownik projektu: 

dr hab. inż. kpt ż.w. Henryk Śniegocki

Opieka nad projektem w UMG: 

Dział Współpracy (RWW)

Small Cruise Ships in South Baltic Destinations

Uniwersytet Morski w Gdyni realizuje projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu INTERREG POŁUDNIOWY BAŁTYK South Baltic Cross-border Co-operation Programme 2014-2020:

"JOINT DEVELOPMENT OF SMALL CRUISE SHIP TOURISM HERITAGE PRODUCTS IN THE SOUTHERN BALTIC SEA REGION - JOHANN"

Opis i cel projektu:

Projekt ukierunkowany jest na rozwój segmentu usług turystycznych z wykorzystaniem małych statków wycieczkowych, połączony z dostosowaniem małych portów Południowego Bałtyku, uczestniczących w projekcie, do przyjmowania turystów podróżujących tego typu jednostkami.

Liderem projektu jest miasto Rostock, a pozostałymi partnerami: niemieckie miasta Wismar i Stralsund, szwedzkie - Karlskrona i Kalmar, Korporacja Rozwoju Regionalnego Przedpomorza (Economic Development Corporation Vorpommern, Niemcy) oraz firma Media Dizajn ze Szczecina.

Głównym zadaniem uczelni w projekcie jest opracowanie zasad eksploatacji i optymalnego zarządzania portami w kontekście obsługi ruchu turystycznego z wykorzystaniem niewielkich statków wycieczkowych przede wszystkim pod kątem problemów żeglugowych.

W sierpniu 2017 r. odbyła się podróż pilotażowa statku szkoleniowo-badawczego AMG „Horyzont II", która została zrealizowana na trasie: Wismar, Rostock, Stralsund, Sassnitz, Szczecin, Karlskrona, Kalmar i zakończyła się w Gdyni. Uczestnicy rejsu - studenci i pracownicy Akademii Morskiej w Gdyni oraz specjaliści reprezentujący wszystkie porty partnerskie dokonali analizy SWOT odwiedzanych miejsc, dzięki czemu powstaną strategie rozwoju dla każdego z nich. Specjaliści z Akademii Morskiej badali i analizowali przede wszystkim problemy nautyczne - m.in. warunki manewrowe, wchodzenia/wychodzenia z portu, nabrzeża, głębokości, wymagania dla ruchu i postoju statków.

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 - 31.12.2019

Ogólna wartość projektu: 2.252.038,65 EUR

Wartość dofinansowania dla uczelni: 338 215,00 EUR

Strona projektu JOHANN: http://www.smallships.eu/