II Forum Europa Nostra

29.05.2009 - 30.05.2009

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Granice, ruch osobowy i integracja w Europie Bałtyckiej" zorganizowana w ramach II Forum Europa Nostra przez Akademię Morską w Gdyni, międzynarodową organizację pozarządową Academia Europa Nostra oraz gminę Stegna.