Ogólnopolski panel: "Globalne ocieplenie - ile w nim pierwiastka antropogenicznego, ile naturalnego"

07.05.2009

Dyskusja panelowa na temat "Globalne ocieplenie - ile w nim pierwiastka antropogenicznego, ile naturalnego". Dyskusję poprzedzą dwa referaty; w pierwszym przedstawione zostaną argumenty wskazujące na antropogeniczną genezę globalnego wzrostu temperatury, w drugim - argumenty wskazujące na naturalne mechanizmy prowadzące do globalnego ocieplenia. 

Organizator: Katedra Meteorologii i Oceanografii Nautycznej, Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni