V Seminarium Katedry Eksploatacji Statku, Iława

19.06.2009

Bezpieczeństwo w transporcie morskim - Analiza wypadków i awarii morskich

Kontakt: 

Akademia Morska w Gdyni, Katedra Eksploatacji Statku