XIX ogólnopolskie seminarium meteorologii i klimatologii polarnej

08.05.2009 - 09.05.2009

Organizator: Katedra Meteorologii i Oceanografii Nautycznej, Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni