Nauka dla biznesu

11.04.2011

I Konferencja „Nauka dla Biznesu” – konferencja realizowana w ramach projektu „Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych przez Akademię Morską w Gdyni” współfinansowanego przez Unię Europejską; Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni