Nauka dla biznesu

27.11.2011

II Konferencja „Nauka dla Biznesu” – konferencja realizowana w ramach projektu „Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych przez Akademię Morską w Gdyni” współfinansowanego przez Unię Europejską; Targi Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji: Technicon - Innowacje, Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.