Jakość towarów i usług w innowacyjnej gospodarce

11.05.2014 - 13.05.2014

Konferencja "Jakość towarów i usług w innowacyjnej gospodarce" jest organizowana z okazji 45.lecia Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa oraz 25.lecia kierunku Towaroznawstwo w Akademii Morskiej w Gdyni. Honorowy patronat objął JM Rektor Akademii Morskiej w Gdyni  prof. zw. dr. hab. Piotr Jędrzejowicz.

Kontakt: 

jak2014atconferences.am.gdynia.pl

Wprowadzenie:
a.palka 20.03.2014
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 27.02.2015