Zachowania konsumentów na rynku towarów i usług

16.10.2014 - 17.10.2014

Konferencja Naukowa pt.: „Zachowania konsumentów na rynku towarów i usług", organizowana przez Katedrę Handlu i Usług Akademii Morskiej w Gdyni oraz Katedrę Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Wprowadzenie:
i.wierzbowska 19.03.2014
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 27.02.2015