IV Konferencja Studenckie Dni Jakości

26.02.2015 - 27.02.2015

Naukowe Koło Towaroznawstwa „Cargo” zaprasza na IV Konferencję z cyklu STUDNCKIE DNI JAOŚCI pod honorowym patronatem

Jego Magnificencji Rektora Akademii Morskiej w Gdyni prof. zw. dr. hab. inż. Piotra Jędrzejewicza,
Dziekana Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa prof. dr. hab. inż. Piotra Przybyłowskiego,
Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka,
 Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka. 

 

Konferencja stała się ważnym wydarzeniem naukowym Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa. Jest ona miejscem integracji studentów i doktorantów z różnych ośrodków naukowych. Służy nie tylko poszerzeniu wiedzy, ale także wymianie doświadczeń oraz nawiązaniu współpracy między uczelniami, ośrodkami badawczymi i przedstawicielami biznesu.

Tematem przewodnim tegorocznej Konferencji będzie „Towaroznawstwo w zrównoważonym rozwoju”.

 

W programie przewidziano prezentacje ustne uczestników, w następujących obszarach tematycznych:

• Rola współczesnego towaroznawstwa w kreowaniu innowacyjnych technologii
• Towaroznawcze aspekty zarządzania produktem i marką
• Towaroznawstwo w logistyce
• Bezpieczeństwo i kształtowanie jakości żywności
• Ekologiczne aspekty w towaroznawstwie
• Metody i techniki doskonalenia jakości
• Znormalizowane i zintegrowane systemy zarządzania
•Społeczne i ekonomiczne aspekty zarządzania w organizacjach

Wydarzenie odbędzie się w dniach 26-27 lutego 2015 roku w Akademii Morskiej w Gdyni (ul. Morska 81-87).  Początek obrad o godzinie 11.30, w drugi dzień od godziny 9.00.

 

PATRONAT HONOROWY PATRONAT MEDIALNY
1 3

SPONSORZY

5 8 6 7

Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

 

Wprowadzenie:
M. Zajk 19.02.2015
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 06.07.2018