Konferencja „Żywienie człowieka – Inżynieria maszyn”

13.10.2015 - 14.10.2015
Konferencja „Żywienie człowieka – Inżynieria maszyn”

13 i 14 października 2015 roku w Gdańsku w hotelu Rzemieślnik, odbędą się obrady XVII krajowej konferencji z udziałem gości zagranicznych: „Żywienie człowieka – Inżynieria maszyn”. Podstawowym celem tej cyklicznej konferencji jest mi.in. transfer wiedzy w zakresie szeroko rozumianej inżynierii żywności w środowisku mechanicznym, w kierunku od teorii do praktyki.

Grupy tematyczne „Użyteczny przemysł spożywczy”:

  1. Inżynieria, Innowacja, Inwencja.
  2. Jakość, Efektywność, Nieszkodliwość, Cykl Życia.
  3. Opakowania, Recykling, Reinżynieria, Ecodesign.
  4. Aparatura, Metodyka Badań Rozwoju i Postępu.

Organizatorami konferencji są:

  • Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy, Wydział Inżynierii Mechanicznej w Bydgoszczy,
  • Akademia Morska, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa w Gdyni,
  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Matematyki i Techniki w Bydgoszczy,
  • Bydgoskie Towarzystwo Naukowe w Bydgoszczy.

Przewodniczącym komitetu organizacyjnego i naukowego jest prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski – UTP Bydgoszcz. Z ramienia Akademii Morskiej w Gdyni w komitecie organizacyjnym jest dr inż. Agnieszka Palka i dr inż. Millena Ruszkowska. Natomiast w komitecie naukowym Konferencji jest prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski - Dziekan Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa,  prof. dr hab. inż. Piotr Palich,  dr. hab. inż. Aleksandra Wilczyńska, prof. nadzw. AMG i dr hab inż. Aneta Ocieczek, prof. nadzw. AMG.

Strona internetowa Konferencji - www.zywienie.utp.edu.pl

 

Załączniki: 

Wprowadzenie:
M. Zajk 09.10.2015
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 22.06.2016