IX Forum Europa Nostra - „Patriotyczny obowiązek. O turystyce zaangażowanej.”

13.10.2016 - 14.10.2016

Rektor Akademii Morskiej w Gdyni - prof. zw. dr hab. Inż. Janusz Zarębski objął patronatem honorowym konferencję naukową „Patriotyczny obowiązek. O turystyce zaangażowanej”. Konferencja odbywa się w dniach 13-14 października w Gdańsku w ramach IX Forum Europa Nostra, którego współorganizatorem jest Akademia Morska w Gdyni oraz stowarzyszenie Academia Europa Nostra.

W skład Komitetu Honorowego konferencji weszli Minister Sportu i Turystyki, Marszałek Województwa Pomorskiego, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Prezes Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Inicjatorem konferencji jest Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego. Wątkiem przewodnim tegorocznego wydarzenia jest szeroko pojęta turystyka patriotyczna. Można ją rozumieć jako ukierunkowaną na miejsca związane z ważnymi obiektami, osobami, wydarzeniami historycznymi niosącymi ze sobą duży ładunek emocjonalny, uczuciowy wobec państwa, jego instytucji, władz, obywateli, ale także jako podróże, których odbycie jest postrzegane przez turystów jako spełnienie pewnego patriotycznego obowiązku. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, prezentując różne koncepcje ujęcia tematu.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Szczegółowe informacje na stronie fen.am.gdynia.pl

Wprowadzenie:
i.wierzbowska 03.10.2016
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 01.03.2017