Międzynarodowa Konferencja „ICOTIC”

23.09.2020 - 24.09.2020

Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, prof. dr hab. inż. kpt. ż. w. Adam Weintrit udzielił patronatu honorowego Międzynarodowej Konferencji Współpracy Terytorialnej i Międzyorganizacyjnej „ICOTIC”. Konferencja odbywa się w ramach XIII Forum Europa Nostra w dniach 23-24 września 2020 r. w Brennej. Głównym organizatorem konferencji jest w tym roku Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej.

Uniwersytet Morski w Gdyni co roku jest partnerem naukowym Forum Europa Nostra. Tegoroczne wydarzenie odbywa się we współpracy z Komisją Europejską, pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Charakteryzuje się interdyscyplinarnym podejściem wynikającym z poruszania wielowymiarowych problemów naukowych i wdrażania nowatorskich koncepcji. Głównym celem Konferencji jest rozwój sieci współpracy oraz tworzenie  międzynarodowych, interdyscyplinarnych zespołów badawczych pracujących razem nad nowymi wyzwaniami naukowymi.

Przedstawiciel Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, dr Tomasz Studzieniecki z Katedry Zarządzania i Ekonomii będzie moderatorem sekcji naukowej „Współpraca transgraniczna na granicach zewnętrznych i wewnętrznych Unii Europejskiej”. Organizatorzy podjęli starania by  konferencja stała się międzynarodową platformą współpracy naukowej reprezentowaną przez różne ośrodki akademickie oraz praktyków z kraju i zagranicy. Wyniki badań prezentowanych podczas konferencji publikowane będą w wysoko punktowanych zeszytach naukowych indeksowanych w bazie Web
of Science oraz Scopus.

Wprowadzenie:
M. Zajk 15.09.2020
Ostatnia modyfikacja:
M. Zajk 15.09.2020