Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością

08.09.2021 - 10.09.2021

X Międzynarodowa Konferencja z cyklu Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy

Tematem przewodnim jest Zarządzanie jakością towarów i usług w aspekcie zrównoważonego rozwoju.