10. edycja European STAMP Workshop and Conference

29.09.2022 - 30.09.2022

W dniach 29-30 września 2022 na Wydziale Nawigacyjnym Uniwersytetu Morskiego odbędzie się 10. edycja European STAMP Workshop and Conference. Zgromadzi ona specjalistów z całej Europy (i nie tylko), korzystających z nowatorskiego podejścia do bezpieczeństwa złożonych systemów socjotechnicznych: Systems-Theoretic Accident Model and Processes (STAMP).

Konferencja ma na celu nie tylko popularyzację metod badawczych, opartych o model STAMP, ale także wymianę najnowszych wyników badań nad bezpieczeństwem systemów oraz międzynarodowych doświadczeń związanych z wykorzystaniem tych metod.

Zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji LINK oraz rejestracji LINK2.

Konferencja jest współorganizowana przez Politechnikę Gdańską.

Kontakt:

Komitet Organizacyjny eswc2022atumg.edu.pl

dr inż. Krzysztof Wróbel k.wrobelatwn.umg.edu.pl