3rd Polish Conference on Artificial Intelligence - PP-RAI'2022

25.04.2022 - 27.04.2022

 

Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa, w Gdyni w dniach 25-27 kwietnia 2022 roku odbędzie się 3. Polska Konferencja Sztucznej Inteligencji (PP-RAI'2022). Konferencja  jest organizowana przez Uniwersytet Morski w Gdyni i Polskie Porozumienie na Rzecz Rozwoju Sztucznej Inteligencji (PP-RAI).  

Patronatem naukowym Konferencję objęły najważniejsze polskie stowarzyszenia działające w zakresie sztucznej inteligencji:

Cykl Konferencji PP-RAI ma na celu:

  • Zbliżenie polskich środowisk badawczych z obszarów związanych ze sztuczną inteligencją i stworzenie forum do wymiany doświadczeń, dyskusji i prezentacji oryginalnych wyników badań w różnych obszarach sztucznej inteligencji

  • Stworzenie platformy do dyskusji o ważnych dla środowiska problemach badawczych i organizacyjnych

  • Dyskusję na temat nowych form organizacji i współpracy zespołów badawczych, odniesienie się do wzrostu zainteresowania obszarem AI oraz wskazanie kierunków strategicznych badań i ich zastosowań, w tym obszarów interdyscyplinarnych

  • Wskazanie potrzeby zmian w obecnie funkcjonujących sposobach współpracy środowiska naukowego z partnerami biznesowymi oraz państwowymi instytucjami badawczymi

Oficjalnym językiem konferencji jest język angielski, ale wybrane części będą prowadzone w języku polskim.