IAMU - Zgromadzenie AGA22- Batumi

19.10.2022 - 22.10.2022

Dział Współpracy i Rozwoju pragnie poinformować o zgromadzeniu ogólnym przedstawicieli IAMU, które będzie mieć miejsce w tym roku w Batumi.

W jego ramach odbędzie się konferencja (IAMUC) poświęcona omówieniu najnowszych postępów i trendów w edukacji morskiej i badaniach naukowych,

IAMUC 2022 będzie dwudziestą drugą konferencją z cyklu wydarzeń, które rozpoczęły się w 1999 roku w Istambule a ostatnio odbyły się w warnie (2017), Barcelonie (2019), Tokio (2019) i Aleksandrii (2021). W tym roku wydarzenie będzie mieć miejsce w Batumi a gospodarzem będzie  Batumi State Maritime Academy  https://bsma.edu.ge/  

Tematyka:

1. Edukacja i szkolenie morskie (MET)– aspekty psychologiczne

2. Nowe trendy w MET

3. Element ludzki – kwestie wielokulturowości, płci i komunikacji

4. Angielski jako środek profesjonalnej i codziennej komunikacji

5. Technologie informacyjne i statystyka w badaniach morskich;

6. Logistyka i zarządzanie

Serdecznie zapraszamy autorów do nadsyłania maksymalnie 2 stron konspektu do 15 marca 2022 r. Po akceptacji (1 kwietnia 2022 r.) autorzy zostaną poproszeni o przygotowanie pełnej wersji papierowej artykułu.

 

Lokalizacja: Hotel Sheraton, Batumi, Gruzja

Termin: 19-20 października 2022

Szczegółowe informacje: https://aga22-batumi.com


Call for Abstracts for IAMUC 2022

 

1st ANNOUNCEMENT OF IAMUC 2022

 

International Association of Maritime Universities Conference

22nd  IAMU Annual General Assembly

Location: Batumi, Georgia

Dates: 19th – 22nd October 2022

Abstract deadline: 15th of March 2022

Website: https://aga22-batumi.com

 

IAMUC

As a part of the Annual General Assembly (AGA), the International Association of Maritime Universities Conference (IAMUC) brings together academician and researchers of IAMU member universities from all over the world to discuss recent progress and future trends in the maritime education, training and research.

IAMUC 2022 will be the 22nd  conference as a sequence of events that started in Istanbul in 1999, and were held more recently in Varna (2017), Barcelona (2018), Tokyo (2019) and Alexandria (2021).

In 2022, IAMUC will be held in Batumi, Georgia, and hosted by Batumi State Maritime Academy  https://bsma.edu.ge/ .

 

IAMUC 2022 Theme

Best Practice: MET and Research for Sustainable Development

Sub-themes:

  • Prospective Technologies in Shipping and Offshore Industries;
  • Strengthening Life Long Learning in MET Through Innovative Methodologies Application;
  • Enhancing Maritime Safety and Security;
  • Save Our Seas – Environmental Protection Provision

 

Location

IAMUC 2022 will be held at the Sheraton Hotel in Batumi, Georgia.

Hotel is located in the center of the town and can be quickly reached from Batumi International Airport.

Abstract Submission

Authors are cordially invited to submit up to 2 pages abstract before 15th of March 2022. After notification of acceptance (1st of April 2022) the authors will be asked to prepare a full paper version.

The submission details are available on the  https://aga22-batumi.com

 Conference and hotel registration will open soon.

Updated and detailed information will be posted at https://aga22-batumi.com

 

We look forward to seeing you in Georgia!

IAMUC 2022 LEC