XI Międzynarodowa Konferencja z cyklu Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy

07.09.2022 - 09.09.2022

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego pragniemy zaprosić Państwa do udziału w XI Międzynarodowej Konferencji z cyklu

Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy

Konferencja odbędzie się w dniach 7-9 września 2022 roku
na Wydziale Zarządzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego w Gdyni,
jej tematem przewodnim będzie

Zarządzanie jakością towarów i usług w aspekcie zrównoważonego rozwoju

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie konferencji