Liquid Energy – konferencja 2023

14.06.2023 - 15.06.2023

 

Szanowni Państwo,


zapraszamy na nadchodzącą konferencję:

Data: 14 - 15 Czerwca 2023r.
Miejsce: Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni przy ul. Aleja Zwycięstwa 96/98.
Temat: Rynek bio-LNG - wyzwania i szanse dla technologii w skali mikro i nano.

W trakcie konferencji poruszone zostanie jedno z największych obecnie globalnych wyzwań - zaopatrzenie w energię. Wzrost gospodarczy wymaga jej  niezawodnych dostaw, a wraz z odchodzeniem od paliw kopalnych na rzecz odnawialnych źródeł energii, pojawiają się zarówno nowe problemy, jak również nowe ich rozwiązania. LNG i bio-LNG to alternatywy, które mogą przyczynić się do stworzenia stabilnego dostępu do energii.

Dowiemy się między innymi o: 

  • LNG i bio-LNG jako alternatywnych źródłach energii.
  • norweskich doświadczeniach związanych z produkcją bio-LNG w największej na świecie biogazowni.
  • szwedzkiej perspektywie wspierania produkcji i wykorzystania biogazu.
  • zatłaczaniu biometanu do sieci gazowej i wydawaniu zielonych certyfikatów na Litwie.
  • pilotażowych inwestycjach zrealizowanych w ramach projektu Liquid Energy, skierowanych m.in. na wykorzystywanie ekologicznych źródeł zasilania dla budynków niepodłączonych do sieci.

Konferencja będzie również okazją do uczestnictwa w szkoleniu, w trakcie którego usłyszymy o charakterystyce i zaletach bio-LNG. Przyjrzymy się występującym zagrożeniom oraz dowiemy się jak reagować na sytuacje kryzysowe.

Celem projektu Liquid Energy jest pokazanie nowych produktów i usług z wykorzystaniem innowacyjnych technologii w oparciu o zastosowanie LNG i (bio-)LNG jako paliwa. Udział w konferencji jest szansą na poznanie rozwiązań, które z jednej strony mogą przyczynić się do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku, z drugiej tworzą szanse dla wzmocnienia regionalnej gospodarki. 

Rejestracja
Szczegółowe informacje i agenda

Konferencja będzie miała zapewnione tłumaczenie symultaniczne na język polski oraz język angielski. Liczba miejsc jest ograniczona - kolejność zgłoszeń stanowi kryterium potwierdzenia udziału. Udział w konferencji jest nieodpłatny

Projekt Liquid Energy realizowany jest w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020.